Vybírejte si své myšlenky

01.11.2020

Již dávní předkové nám ve svých knihách sdělili důležité informace:

"Nevědomí (v dřívějších dobách označovaní "slepí") jsou ti, kteří sami sobě vědomě nevybírají dobré myšlenky."

"Nepřemýšlíme-li o krásném a milém je náš intelekt slepý."

Vybírejte si proto své myšlenky.

Vědomě si denně vybírejte své krásné a milé myšlenky, najdete moudrost, inteligenci a sílu sami v sobě.

Objednejte si mé služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se vám ozvu co nejdříve zpět.

Řiďte sami sebe

Znamená to jediné -  "Řiď své myšlenky, než tvé myšlenky budou řídit tebe."

"Vybírej si denně krásné a milé myšlenky a mnohokrát denně se k nim vracej."

 - jednoduchá informace - 

Jsou to vaše myšlenky, které sami znáte nejlépe a pokud se je naučíte dobře ovládat, můžete se stát šťastným.

Myšlenky nás provázejí na každém kroku naší cesty životem.

Jsou to ony, co nás pohánějí nebo naopak brzdí jít v životě dál.

Je na každém z nás, jak se svým životem a svými myšlenkami, na které denně myslíme naložíme. Zda zúročíme své nové znalosti a moudrost nebo ne.

Poznáním vlastních myšlenek, poznáme snáze sami sebe a dokážeme svůj život měnit.