KOUČ / KOUČOVÁNÍ

27.08.2019

 Koučování

Jak jej definuje NeuroLieadership Institut je: 

"Napomáhání trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality myšlení".

Je to cesta praktického průvodce k dosažení trvalé změny výkonnosti.

Nabízí lidem pomoc lépe myslet, ne řídit je a říkat jim co mají dělat.

Díky vyšší úrovni morálky a většímu uspokojení z práce dosahuje jednotlivec vyšší pracovní výkonnosti a vyšší produktivity.

Koučování vede k obohacenému životnímu stylu, cestou podněcování kvalitního myšlení.

Koučování vede k snadnému nalezení východiska z nevyřešené situace.

Koučování vede k snadné cestě z bodu A do bodu B, místo chození v kruhu.

Koučování vede k efektivnímu uspořádání života.

Koučování vede vytváření nových propojení v mozku, které nám usnadní, zefektivní životní řešení.

Koučování vede pomocí nových postupů k šetření času a vytváření drahocenné energie jednotlivce.

Kouočování vede k možnosti vyslovit slova "Dokázal/a jsme to".

Kdo je kouč?

Kouč

Je partner, který umožňuje jednotlivci pozitivními změnami zvyšovat kvalitu myšlení.

Kouč je zaměřen při každém rozhovoru na zlepšení výkonnosti a pomáhá plánovat postupy tak, aby byl úspěšný samotný jednotlivec.

S koučem jasně formulujete svá očekávání tak, aby jste vždy přesně věděl proč a kam se snažíte dospět.

Kouč je partner, který vám nezávisle nabízí zodpovědnost za sebe samého, nikoli pouhé nastavování cílů, ale zaměřuje pozornost k rozvoji a změně úrovně myšlení.

Většina schopností lidí jsou produkty učení. Nebojte se ani vy učit se nové, objevovat své skryté možnosti a být k sobě zdravě nároční.

Pokud chcete využít příležitost pro sebe a své blízké, kolegy, pracovníky a uvažujete o využití koučování nebo uvažujete o uspořádání osvětové koučovací akce přímo ve vašich firemních prostorách, oslovte mne. 

Obraťte se přímo na mne tel. 723 227 100 nebo 

napište na e-mail: Simona@korytak.cz

Domluvíme si setkání, na kterém vše prodiskutujeme. Délka koučovacího kontraktu a frekvence setkání se nastaví oboustrannou dohodou na počátku spolupráce. Základem práce jsou však obvykle 12 setkání po 1-2 týdnech, kdy naši spolupráci vyhodnotíme a domluvíme se na dalším postupu. Při koučinku se řídím etickým kodexem Mezinárodní federace koučů ICF.

Chcete mne kontaktovat?