Dokonalé místo pro jedinečnost

01.03.2020

 

JEDINEČNOST - ORIGINALITA - OSOBNOST

  • ROZHODNUTÍ BÝT JEDINEČNÝ
  • ROZHODNUTÍ BÝT ORIGINÁLNÍ
  • ROZHODNUTÍ BÝT SVŮJ
  • ROZHODNUTÍ BÝT SÁM SEBOU
  • ROZHODNUTÍ BÝT SÁM SE SEBOU SPOKOJENÝ

    

 

ZAČÍT SE OPĚT CÍTITI BÁJEČNĚ

Slovo jedinečnost - to slovo označující neopakovatelnost - nám dává možnost vidět svět správnýma očima.

Cítíte, že v přírodě "být jedinečný" je plně akceptováno?

Neexistuje na světě jedna jediná zebra se stejnými pruhy.

Neexistuje jeden jediný motýl se stejnými křídly.

Existuje zde nastavená jedinečnost.

Nikdy se nepozastavujeme nad dokonalostí přírody.

Dokonce tu úžasnou dokonalost originality přírody obdivujeme, milujeme a ona v nás probouzí nové - nové touhy, nové nápady, nové pohledy.

Proč nás tedy nesrozumitelně (někoho často) irituje "originalita" osobnosti kolem nás?

Proč se tak často s někým srovnáváme, často se chováme dle představ někoho jiného a často se ohlížíme na to, co by tomu řekli lidé.

Proč se tak často své originality bojíme? Proč si nedovolíme být originální?


Úspěšní lidé si svoji originalitu uvědomují, jsou s ní spokojeni, jsou na ní hrdí a využívají ji.

     

"Úspěšní lidé svou jedinečnost milují."

Stává se i vám, že se stále necháváte ovlivnit okolnostmi, které vás obklopují?

Chcete se posunout, osvobodit se a najít správné řešení?

Každý máme své zažité reakce na různé podněty, jsou to vzorce chování, postoje, které jsme utvářeli svými reakcemi na okolní podněty od svého narození. Naše individuální vzorce chování nás provází celý život. Postoj, který člověk zaujme k určitému podnětu.

To, co je positivní, je uvědomění, že jsem schopni přirozeně si vytvářet nové postoje a vzorce chování, a to cíleně na základě našeho výběru a rozhodnutí.

Staré postoje chování a reakce se dají nahradit nový funkčními, vhodnými právě pro nové okamžiky vašeho života.

Jak bylo řečeno, většina postojů úspěšných lidí jsou produkty učení. Nebojte se ani vy učit se nové, objevovat své skryté možnosti a být k sobě zdravě nároční.

Pokud chcete využít příležitost pro sebe a své blízké, kolegy, pracovníky a uvažujete o využití koučování nebo uvažujete o uspořádání osvětové koučovací akce přímo ve vašich firemních prostorách, oslovte mne. Obraťte se přímo na mne či napište na: 

e-mail: simona@korytak.cz

Domluvíme si setkání, na kterém vše prodiskutujeme. Délka koučovacího kontraktu a frekvence setkání se nastaví oboustrannou dohodou na počátku spolupráce. Základem práce jsou však obvykle 12 setkání po 1-2 týdnech, kdy naši spolupráci vyhodnotíme a domluvíme se na dalším postupu. Při koučinku se řídím etickým kodexem Mezinárodní federace koučů ICF. 


Chcete být také úspěšní?