Dech beroucí vyhlídka z vrcholu úspěchu

19.08.2019

  

ÚSPĚCH

  • USPĚT VE SVÉM ŽIVOT
  • USPĚT V KAŽDÉM SVÉM ROZHODNUTÍ
  • USPĚT SÁM PŘED SEBOU
  • USPĚT DNES
  • USPĚT V BUDOUCNU
  • USPĚT KDYKOLI, VŽDY, KDYŽ CHCETE

 ODHODLEJTE SE ... CHCE TO BÝT ODVÁŽNÝ ... 

    

 

Zda uspějeme či neuspějeme máme již dnes ve své hlavě.

Jsme-li opravdu rozhodnuti uspět ve vybrané činnosti, je naprosto jisté, že se nám to podaří.

Úspěšní lidé nikdy sami sobě nebrání v úspěchu!

Úspěšní lidé si dokáží vždy obhájit, co je pro ně důležité.

Úspěšní lidé si dokáží své negativní myšlenky změnit na positivní.

Úspěšní lidé si dokáží jasně stanovit cíle a správně zvolenými kroky cíle dosáhnout.

Úspěšní lidé si dokáží osvojovat nové dovednost a vědí jak.

Úspěšní lidé dokáží milovat radost, touhu i život sám.

Úspěšní lidé dokáží milovat svůj život i se změnami, kterými prochází.

Líbí se vám tato slova, ale nevíte ještě jak na to?

Kouč vám pomůže se správnou cestu.

Kouč vám pomůže najít řešení ve vašich myšlenkových mapách.

Kouč vám pomůže odhalit váš potenciál k úspěchu, objevit a osvojit si nové schopnosti, podpořit vás ve využívání nových schopností tak, aby se stali vašimi silnými vlastnostmi a doprovodili vás na vaší cestě k úspěchu. 

Úspěšným lidem záleží na tom, jestli je to, co dělají, v souladu s jejich hodnotami. 

To, jestli člověk dělá činnost, která je v souladu s jeho vnitřními hodnotami je základním předpokladem, který určuje úspěch.

Zda činnost, do které se pustíte, je opravdu v souladu (ladí) s vašimi vnitřními hodnotami.

Zda vykonávání zvolené činnosti je spojeno s positivními pocity.

Vaše positivní pocity vás sami o sobě podporují v činnosti a v dosažení úspěchu v této činnosti.

Úspěšní lidé toto vědí a sami sebe podporují v positivních pocitech.

"Úspěšní lidé sami sebe podporují, chválí a vynechávají kritiku, byť z legrace."

Podpora positivních pocitů, chvála své práce přináší radost a vyvolává positivní pocity, které vedou k pocitu úspěchu a těšení se z činnost.

Kritiku, byť jen z legrace, úspěšní lidé vynechávají a volí vždy dle svých návyků positivní zpětnou vazbu ke své osobě.

Pochválit, podpora, potěšení, positivní přístup = citová odměna.

Kouč vás dokáže naučit být sám sobě správným positivním partnerem, který má sám sebe rád, podporuje se ve svém jednání a nenechá se negativně ovlivňovat na cestě ke svým cílům.

"Úspěšní lidé jsou úspěšní svými schopnostmi."


Schopnosti jsou správně naučené dovednosti, které jsou produkty učení.

Úspěšní lidé se nebojí učit se nové.

Úspěšní lidé se nebojí objevovat své skryté možnosti.

Úspěšní lidé se nebojí dělat chyby.

Úspěšní lidé ví, že chyby jsou součástí života.

Úspěšní lidé se nenechají zastrašit svou první chybou.

Úspěšní lidé sami sebe učí, získáváním životních zkušeností.

Jednou z nejcennějších schopností pro úspěšné lidi je "schopnost" vypořádat se s chybou.

Je to schopnost, kterou si úspěšní lidé osvojili natolik, že se stala jejich vlastností.

Ví, že touto cestou získali odpověď, že touto cestou to nejde, ale ví, že bez této zkušenosti by neměli výsledek, který by jasně sděloval, zda zvolená cesta je správná či ne.

Nikdy nedovolí, aby jedna zkušenost negativně ovlivnila jejich život na hodiny, dny, měsíce nebo dokonce roky. Ví, že se jedná o prožitou událost tzv "minulost", která se nedá změnit, dá se pouze přijmout.

Úspěšní lidé si schopnost správně se vypořádat s chybou naučili.

Je to opět jejich dovednost. Dovednost získaná přijmutím správných postojů.

Za pomoci správného nadhledu na vzniklou situaci, adekvátním zpracováním zkušenosti a správným výběrem positivních stránek prožité zkušenosti si zajišťují zdravé přežití ve světě.

"Úspěšní lidé sami sebe za chybu pochválí."

Je to uvědomění si chyby a schopnost reagovat a začít chybu strategicky napravovat.

To, co můžeme nyní ovlivnit, je TADY A TEĎ.

"Úspěšní tomu říkají cesta časem, chybami, pády a vstáváním."

Je to právě vlastnost vítězů a úspěšných lidí, vypořádat se s chybou. Naučit si jiné způsoby pohledů na situace a na stresy z nich vzniklých. Rozhodné ukončení obranné reakce, která musí být přiměřená, adekvátní, tak abychom nebořili vlastními strachy nové příležitosti a neničili nezpracovanými pocity své vlastní tělo.

Zaujal-li vás možnost stát se úspěšným, ale nabízí se vám vaše ALE!

Pro dosažení vašeho úspěchu stačí správná cesta - objevte ji společně se svým osobním koučem.

Možnost změnit vlastní vnitřní nastavení, své mentální programy a postoje.

Cesta náročná na konci s obrovskými možnostmi poznaného

S CÍLEM: DOSAŽENÍ ŽIVOTNÍ SPOKOJENOSTI

Pokud chcete využít příležitost pro sebe a své blízké, kolegy, pracovníky a uvažujete o využití koučování nebo uvažujete o uspořádání osvětové koučovací akce přímo ve vašich firemních prostorách, oslovte mne. Obraťte se přímo na mne či napište na:

e-mail: simona@korytak.cz

Domluvíme si setkání, na kterém vše prodiskutujeme. Délka koučovacího kontraktu a frekvence setkání se nastaví oboustrannou dohodou na počátku spolupráce. Základem práce jsou však obvykle 12 setkání po 1-2 týdnech, kdy naši spolupráci vyhodnotíme a domluvíme se na dalším postupu. Při koučinku se řídím etickým kodexem Mezinárodní federace koučů ICF. 

Chcete být také úspěšní?